Brosjyre Design 

Målet med oppgaven var å designe en brosjre om drivhuseffekten.